Thursday, November 6, 2008

PENGURUSAN PEST DAN VEKTOR
TOPIK 1 : PENGURUSAN PEST BERSEPADU


Definisi
PES
a. satu makhluk yang tidak diingini dalam situasi khas untuk tujuan kesihatan, kebersihan, keselesaan dan kebolehterimaan.
b. Haiwan yang berada dalam satu kumpulan mungkin akan dikawal iaitu pes seperti rode, burung atau serangga
c. Ia menimbulkan masalah kerana:
i.bertambah dalam bilangan yang
besar
ii.merosakkan makanan
iii.menyebabkan kekacauan

Kawalan (Control)
a. Memindahkan keadaan baik seperti menyingkirkan perlindungan atau makanan atau air
b. Bertujuan menjaga infestasi di bawah paras kebolehterimaan

IPM
- Suatu pengurusan Kawalan bersepadu untuk mengurang/mengawal dan menghapus, makhluk perosak pembawa penyakit.
-Adalah satu pendekatan bagi kawalan pest yang ‘ulilizes’ pengawasan biasa untuk menentukan jika dan bila rawatan diperlukan dan kerja fizikal,mekanikal,budaya,biological dan taktik pembelajaran untuk memastikan bilangan pes cukup rendah bagi mencegah kerosakan teruk atau lain-lain.

Komponen IPM
- mengenalpasti pes dan kewujudan musuh - pemeriksaan atau tinjauan
- pengawasan dan sistem penyimpanan rekod
- penentuan paras kecederaan atau saiz populasi pes – estetik atau kemerosotan ekonomi
- satu intergrasi dalam kaedah rawatan – keberkesanan melawan pes
- penilaian – penentuan keberkesanan dalam tindakan rawatanPrinsip-prinsip Kawalan Vektor Bersepadu:
a.Memerlukan pengelibatan seluruh masyarakat
b.Memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai:
i .Biologikal vector
ii. Ekologi
iii. Jangka hayat
iv. Kelakuan vector
v. Hubungan dengan vector bukan sasaran
vi. Kelakuan manusia – keselamatan akibat aktiviti kawalan
vii. Penjimatan kos
viii. Alam sekitar – kemusnahan/nilai estetika

Parasit
-Suatu organism yang dapat menyesuaikan diri di permukaan dan dalam organism lain

Perumah
-Biasanya lebih besar dari parasit
-Saling menguntungkan kedua-dua pihak iaitu perumah dan parasit
-Ini dipanggil kesalingan
-Parasit juga mendapat faedah tanpa mengakibatkan kerosakan ketara pada perumah seperti E.coli yang biasa hidup dalam usus manusia
-Hubungan ini dipanggil komensalisme

Ektoparasit
-Organisma yang tinggal di permukaan atau kulit perumah
-Hubungan ini dipanggil infestasi

Endoparasit
-Sementara endoparasit pula ada parasit yang boleh hidup dalam saluran pencernaan organ dan tisu luar usus dan mengakibatkan infeksi

Vektor
-Pemindahan parasit dari satu perumah ke perumah yang lain
-perumah tempat parasit bergantung hidup dinamakan pest/sarang.
--Penyakit parasit haiwan peliharaan yang menjadi punca makanan manusia boleh mengakibatkan suatu ketakseimbangan yang serius.
-Zoonosis – Penyakit yang disebabkan oleh haiwan
-Contoh penyakit demam denggi dan demam kuning yang dibawa dari monyet kepada manusia melalui nyamuk aedes aegypti
Endemik
-Infeksi yang terdapat dalam kadar kelaziman yang agak stabil di dalam sesuatu polpulasi di suatu kawasan
-Bila menjangkiti manusia ia dipanggil zoonotik atau zoonosis

Patogenesis
-Parasit yang merosakkan perumah disebut patogen
-Perkembangan kerosakan dipanggil patogenisis
-Darjah kerosakan bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan parasit membiak dalam tisu perumah dan ketahanan perumah terhadap strain agen yang tertentu

TOPIK 2 : KAEDAH KAWALAN FISIKAL, BIOLOGI DAN KIMIA

4 komponen penting dalam pengurusan makhluk perosak(pest) bersepadu
1. Kawalan alam sekitar (Fizikal)
2. Kawalan Biologi
3. Kawalan Kimia
4. Kawalan Tingkahlaku manusia
-Pendidikan Kesihatan
-Penguatkuasaan undang-
undang

1.Kawalan Alam Sekitar (Fizikal)
A. Modifikasi Alam Sekitar
-Merubah secara fizikal dan
mempunyai kesan jangkamasa
panjang
-Contoh : merubah kawasan
paya dengan membuat aliran
tertentu/tasik rekreasi.
B. Manipulasi Alam Sekitar
-Wujudkan keadaan sementara
bagi menghalang pembiakan.
Contohnya :
i. Kocakan air,pintu air, kincir
air
ii. Membersih dan memotong
rumput.
C. Mengurangkan kontak manusia
dengan vektor
- memasang jaring
- gunakan repelant
- gunakan kelambu
- membuang bekas pembiakan
- Zooproplaksis – memelihara/membela haiwan disekitar rumah contohnya lembu.

Kebaikan dan Keburukan Kawalan Alam Sekitar
Kebaikan :
- Tebus guna tanah
- Ada nilai komersil
- Kurangkan tempat pembiakan
Keburukan :
- Merosakkan ekosistem
- Kos yang tinggi
- Memerlukan pemantauan
- Memerlukan proses yang lama

2. Kawalan Kimia
- Racun serangga(insecticide)
- Racun Kulat(fingicide)
- Racun rode(rodenticide)
- Racun hama(miteticide)
- Racun siput(molluscide)
- Racun rumpai(herbicide)
- Racun saraf(never gas as chemical warface)

Jenis-Jenis Racun Serangga
a). Racun sentuh, racun perut dalam bentuk cecair atau pepejal.
b). Attractant. Punca kimia, fizikal spt. Cahaya, bunyi, haba yang dapat menarik serangga dari jarak jauh.Contohnya UV dan perangkap bunyi.
c). Repellant. Bahan-bahan yag tidak disukai/gemari oleh serangga. Contohnya DEET(diethyltolamide)
d). Penyekat perkembangan(tiruan hormon juvana). Contohnya: methroprene
e). Pemandul kimia.Untuk menyekat pembiakan serangga. Contohnya : Tepa, Mepata

Kebaikan dan Keburukan Kawalan Kimia
Kebaikan :
- Berkesan
- Mudah didapati
- Mudah dikendali jika mengikut prosedur
Keburukan :
- Mempunyai kesan sampingan
- Merubah ekosistem
- Perlu kemahiran

3. Kawalan Biologi
a). Ikan pemangsa larva. Contohnya : Ikan Guppy, Tilapia sp.(semasa kecil)
b). Pemangsa Invertebrata. Contohnya Kumbang air(Coleoptera)
c). Parasitik Nematoda: Contohnya : Romanomeris culicivorax(masuk dalam larva musnah & pecahkan tisu larva)
d). Pemangsa protozoa; Golongan ciliates- Lambronella sp.
e). Kulat parasit. Contohnya : Coelomyces – Langendium giganteum
f). Bakteria pathogenik. Contoh: Bacillus turiengensis versi israelensis – untuk kawalan Aedes dan Mansonia.
g). Kawalan genetik/IGR. Contoh: pemandulan jantan, chromosome translocatio – menghalang pembiakan

4. Kawalan TIngkahlaku Manusia
i). Memberi pendidikan kesihatan kepada semua.
- Agensi kerajaan, bukan kerjaan(swasta) dan badan NGO untuk memberi kesedaran bagi kawalan penyakit. Contohnya: gotong-royong, ceramah, pameran, risalah, media masa dan media cetak.
ii). Penguatkuasaan undang-undang :
- Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
- Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
- Akta Kerajaan Tempatan
- Akta Racun Makhluk Perosak

Kebaikan dan Keburukan TIngkahlaku Manusia
Kebaikan :
- sampaikan mesej terus ke kumpulan sasar
- Menambah pengetahuan
- Tanamkan kesedaran kepada semua golongan.
- Semua golongan masyarakat dapat bekerjasama.
Keburukan :
- sukar capai objektif
- sukar untuk menghimpun masyarakat di sesebuah kawasan.
- masyarakat kurang berminat dan mementingkan hal sendiri

Masalah-Masalah
- kurang kemahiran dan latihan
- adanya kesan sampingan
- kos tinggi
- kurang kerjasama
- ekosistem terjejas
- tiada kerjasama antara jabatan
- perlukan pemantauan
- perlu tenaga pakar
- tiada kesedaran berkenaan pendidikan kesihatan
- tidak menggunakan PPE/alat perlindungan sendiri

Cadangan-Cadangan
- Intergrasikan penguatkuasaan undang-undang sedia ada
- Kemaskan pasukan petugas
- Berikan kesedaran secara menyeluruh
- Tambahkan kempen secara intensif
- Berikan latihan dan kemahiran secukupnya terutama pada operator/pengendali dan ahli biologi
- Perkemaskan undang-undang sedia ada
- Wujudkan satu akta baru yang tidak berorientasikan keuntungan semata-mata terutama syarikat swasta.

TOPIK 3 : BIOLOGI DAN TAKSONOMI SERANGGA

Taksonomi Serangga
Maksud: Cabang sains mengenal, menghurai dan memberi nama organisma dan meletakkannya ke dalam kumpulan tertentu ….Filum, Kelas, Order, Family,Genus, sepsis.

Ciri-ciri Utama Serangga (Kelas Insecta)
- Serangga adalah haiwan invertebrate (tidak bertulang belakang) dengan tubuh bersegmen, kaki beruas, & rangka luar (exoskeleton);
- Tubuh jelas terbahagi kepada 3 bahagian utama: kepala, toraks & abdomen
i. Di bahagian toraks terdapat organ-organ pergerakan (tiga pasang kaki, sepasang atau dua pasang sayap atau tidak mempunyai sayap);
ii. Di bahagian kepala terdapat organ-organ deria (mata, sepasang antena), alat-alat mulut (sepasang mandibel, sepasang maksila, hipofaring, & labium);
iii. Di bahagian abdomen terdapat organ-organ pembiakan, pencernaan, perkumuhan (tubul Malphigi), respirasi (trakea atau insang), peredaranPengkelasan dan Tatanama
-Taksonomi Serangga Hierarki Taxonomi (Pengelasan Asas – 7 kategori) :
-Alam: Haiwan
-Filum: Arthropoda
- Kelas: Insecta
-Order: Diptera
- Famili: Culicidae
-Genus: Aedes
- Spesies: Aedes aegypti

Sistematik
- Bidang biologi yang melibatkan kerja-kerja atau proses mengenal dan mengelompok pelbagai organisma yang hidup ke dalam kajian sains.
-Pengkelasan ialah satu proses penubuhan dan pentakrifan kelompok-kelompok sistematik, dikenali sebagai takson manakala tatanama mempakan pemberian nama kepada kelompok yang telah ditubuhkan.

Pengkelasan
-Hierarki taksonomi
-Peringkat taksonomi:
-Kategori taksonomi:
-Unit taksonomi
-Rangka (konsep abstrak) Tahap-tahap
-berlainan (konsep abstrak) Kelompok
-organisma (konsep abstrak) Individu
-organisma(yang nyata)
Hieraiki taksonomi (Kod Antarabangsa Tatanama Zoologi) Alam :
-Subalam:
-Filum:
-Subulum:
-Superkelas:
-Kelas:
-Subkelas:
-Superorder:
-Order:
-Suborder:
-Superfamili:
-Famili:
-Subfamili:
-Tribus:
-Subtribus:
-Genus:
-Subgenus:
-Spesies:
-Subspesies:

Ciri-ciri serangga dalam Order-order dalam Kelas Insekta yang mempunyai kepentingan dalam Kesihatan awam
-Ciri utama: Haiwan invertebrate (tidak bertulang belakang) dengan tubuh bersegmen, kaki bersegmen (beruas) & mempunyai rangka luar (eksoskeleton)
-Tubuh terbahagi kepada tiga: kepala torak abdomen

Order-order penting dari segi kesihatan awam:
1. Order Diptera
-2 Suborder:
i.Blattella (lipas) - penting dari segi kesihatan awam
ii.Mantodea (mentadak)

Suborder Blattella (lipas)
Biologi :
-Badan leper di bahagian dorso-ventral;
- Integumen lembut & kuat;
- Warna dari perang hingga hampir hitam;
- Kepala jenis hipognatus (alat-alat mulut mengarah ke bawah);
-Antena jenis filiform (segmen-segmen dengan saiz yang seragam, berbentuk silinder spt. benang);
- Dua pasang sayap; sebelah luar tebal & sebelah dalam bermembran serta besar;
-Pergerakan sangat pantas dengan berlari, jarang terbang walaupun bersayap;
-Kebanyakan spesies adalah kalaan malam (nocturnal), ada juga yang kalaan siang (diurnal);
-Metamorfosis tidak lengkap/ringkas (hemimetabola), 3 peringkat; telur, nimfa & dewasa;

Spesies yang penting:
-Blattela americana
-Blattela germanica
-Blattella orientalis

2.Order Phthiraptera (kutu)
Biologi :
- Tidak bersayap (pengubahsuaian terhadap cara hidup sebagai parasit);
-Tubuh pipih dibahagian dorso-ventral, panjang antara 4.0 - 5.0mm;
-Mata kecil atau tiada;
-Alat mulut jenis menggigit atau menghisap;
-Kaki pendek, dengan cakar yang kuat; tarsus 1 -2 segmen;
2 Suborder:-
i. Mallophaga (kutu menggigit atau mengunyah)
ii. Anophura (kutu penghisap)

Suborder Mallophaga
-Kepala agak besar, mempunyai mandibel untuk mengigit, parasit pada haiwan ternakan & burung-burung;
-Tidak begitu penting dari segi kesihatan awam;

Suborder Anophura
Biologi:
-Kepala kecil, bersegi atau membujur;
-Toraks bercantum & abdomen mempunyai 9 segmen;
-Mempunyai sepasang mata lateral (sisi) yang ringkas;
-Sepasang antena pendek dengan 5 segmen;
-Bahagian mulut mempunyai 3 stilet untuk menebuk & menghisap;
-3 pasang kaki yang pendek & gemuk, dengan cakar bengkok serta tajam disetiap hujung;
-Saiz kutu betina lebih besar daripada kutu jantan;
-Hujung posterior kutu betina mempunyai conet

Kepentingan
-3 spesies yang menjadi parasit pada manusia:-
-Pediculus humanus var. capitis (kutu kepala/rambut) Pediculus humanus var. corporis (kutu badan) Pthirus pubis (kutu ketam atau kutu ari-ari)
-Ketiga-tiga spesies menyebabkan penyakit pedikulosis
-Kutu badan adalah vektor bagi tifus epidemik, deman trench, & demam bentan

3. Order Hemiptera (pepijat)
Biologi:
-Mempunyai atau tidak mempunyai sayap, sayap menebal di bahagian pangkal atau keseluruhannya seperti membran, kedudukan sayap semasa rehat samada merata di belakang tubuh atau seperti bumbung;
-Saiz tubuh kecil hingga besar, panjang antara 1.0- 60.0mm;
-Antena pendek atau panjang;
-Mata kecil atau sederhana besar, oseli ada atau tiada;
-Alat mulut jenis mencucuk, menghisap, bempa paruh, terletak di bahagian ventral kepala;
-Melakukan metamorfosis tidak lengkap/ringkas (hemimetabola)

2 Suborder :-
i.Homoptera
ii.Heteroptera
Suborder Homoptera
-Paruh muncul di bahagian posterior kepala, kedua pasang sayap seperti membran dan pada keadaan rehat seperti bumbung.
Suborder Heteroptera
-Paruh muncul di bahagian anterior kepala, bahagian pangkal sayap menebal dan kedudukan dalam keadaan rehat merata di atas belakang tubuh, serta bertidihan di bahagian hujungnya.

Kepentingan
-Pepijat katil daripada genus Cimex merupakan serangga penghisap darah manusia,
-2 spesies
i.C. lectularis &
ii.C. hemipterus,
-Pepijat asasian atau reduvid menyebabkan luka yang sangat menyakitkan pada tempat gigitan, contohnya Reduvius personatus

4. Order Siphonaptera (Pinjal)
Biologi:
-Tubuh pipih/mampat di bahagian lateral, dengan duri (bempa sesikaf;
-yang mengarah ke bahagian posterior;
-Tidak mempunyai sayap;
-Saiz kecil, < 0.5mm;
-Tidak mempunyai mata tetapi mempunyai oseli (mata ringkas);
-Antena pendek, terletak di dalam lekuk kepala;
-Alat mulut disesuaikan untuk menc'ucuk & menghisap (3 stilet);
-Kaki panjang untuk melompat, tarsus mempunyai 5 segmen;
-Melakukan metamorfosis lengkap (holometabola)

Kepentingan
-Xenopsylla cheopis merupakan vector penyakit plague (hawar) yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis di kalangan manusia dan tikus (rodent).

5. Order Diptera (nyamuk & lalat)
Biologi:
-Saiz tubuh kecil hingga sederhana, panjang antara 0.5 - 25.0mm;
-Mempunyai hanya sepasang sayap, sayap belakang terubahsuai kepada struktur yang disebut halter (alat pengimbang tubuh semasa terbang);
-Antena pelbagai bentuk;
-Alat mulut jenis menghisap, menggigit & menjilat;
-Tarsus mempunyai 5 segmen

2 Suborder :-
i. Nematocera (jenis nyamuk)
ii. Brachycera (jenis lalat)

TOPIK 4 : LALAT

Jenis-jenis lalat Sinantropik
Sinantropik : “Together with Man”
a.Musca domestika –Lalat rumah
b.Musca Sorben – Lalat bazaar
c.Fannia spp – Lalat rumah kecil
d.False stable fly – Lalat kandang
e.Stomaxys calcitrans – lalat kandang kuda
f.Lalat tse-tse (Glossina spp)
g.Blow fly – langau
h.Famili Sarcophagidae - Lalat daging
i.Famili Drosophilidae – lalat buah
j.Famili Chloropidae – lalat mata

Morfologi lalat
-Kepala, torak, abdomen, probosis, sayap, kaki

Kitaran hidup lalat ( 14 hari )
-Telur: 8-12 jam
-Larva 1st Instar: 20 jam – 4 hari
-Larva 2nd Instar: 24 jam – beberapa hari
-Larva 3rd Instar: 3-9 hari
-Pupa: Purata 5 hari
-Dewasa : Beberapa Minggu.

Sifat Dan Kelakuan Lalat
-Aktif waktu siang – malam berehat di luar rumah bila cuaca panas dan dalam rumah bila cuaca sejuk
-Sentiasa aktif mencari makan – kunjungi tempat kotor –tandas, bangkai, nanah, kudis, najis, sampah
-Sering membuag najis dan memuntahkan makanan yang telah dimakan
-Struktur badan – bantu bawa patogen:
i.Badan/kaki = berbulu
ii.Probosis = sentiasa basah
-Bertelur pada bahan organik yang membusuk

Kepentingan Lalat Dalam Kesihatan Awam
-Vektor Mekanikal – penyakit berjangkit
- Miasis – “infestasi larva dalam tisu manusia/haiwan yang hidup/mati”
i.Miasis obligat – larva lalat dalam tisu manusia dan haiwan sahaja
ii.Miasis fakultatif – larva dalam tisu secara tidak sengaja

Kawasan Pembiakan Lalat
-Kawasan penternakan – najis, sisa makanan, bangkai ternakan
-Kebun sayur – timbunan sampah, perlimbahan, parit tersumbat, tandas, sekitar kandang ternakan
-Kawasan pasar/gerai – Sampah sarap, longkang tersumbat, bangkai-bangkai
-Pusat Pemperosesan makanan – sampah sarap, cairan bahan mentah
-Pusat penyembelihan – sisa buangan membusuk, cairan darah pada permukaan lantai

Langkah-langkah Kawalan dan Pencegahan Lalat
-Kebersihan asas – rumah, sampah sarap, kandang ternakan, pusat penyembelihan, taman, gerai/pasar
-Kawalan secara makenikal – netting, air curtain, plastic curtain, tutup makanan dengan sempurna, kon eletrik, pita perekat
-Kawalan Kimia – Racun DDT, 5% malathion, 0.05% permethrin… kawasan urungan lalat
-Semburan residu – 0.1% deltamenthrin, permethrin…sasaran tempat berehat
-Umpan beracun
-Kawalansecara biological – ayam, cicak, katak.

TOPIK 5 : LIPAS

Pengenalan Kepada Lipas
-Seranggan yang banyak terdapa di rumah, kedai, pejabat, hotel dan pasaraya
-Lebih 4000 jenis
-Lazim di Malaysia : Lipas German, Amerika, Lipas Belang Coklat

Taksonomi
ALAM:Haiwan atau animalia
FILUM:Arthropoda
KELAS:insecta
ORDER: Dictyoptera

FAMILI:Cryptocercidae (Cryptocercus punctulatus)
-BlattidaeIDAE (Periplaneta americana)
-Blaberidae (Leucophae maderae)
-Blattelidae (Blatella Germanica)
-Polyphagidae (Polyphaga aegyptiaca)

Genus dan Spesies Lipas
Genus – Blatella
Spesies :-
-Blatella americana
-Blatella germanica
-Blatella orientalis

Tabiat Lipas
-Suka mengeluarkan makanan separuh hadam
-Menabur najis ketika makan
-Meninggalkan agen jangkitan keatas makanan
-Lipas german: boleh memanjat melalui ubin dan kaca – biak sehingga 20,000 ekor setahun
-Lipas German paling besar 40mm
-Menyelit pada dinding rumah yang retak dan pecah
-Bila diganggu – berlari dengan pantas
-Berjalan jauh mencari makan
-Suka keluar waktu malam

Habitat lipas
-Suka pada tempat lembab dan gelap – longkang bawah tanah, paip air dapor yang bocor
-Belakang almari, ketuhar

Kaedah Pencegahan Lipas
WHO menggariskan :
-Sekat kemasukkan lipas kedalam bangunan
-Jaga kebersihan makanan dan tempat perlindungan
-Jangan biarkan tompok minyak melekat pada lantai
-Pekakas dapor, sisa makanan – cuci dengan segera

Kaedah Pengawalan Lipas
-Racun serangga: 0.5% atau 1-2 % dust Organophosphate:
i.Fenthion(bytex), Malathion, diazinon, chlopyrifos (dusban)
ii.Carbamate – propoxur(residu)
iii.Pyrethroid baru – permethrin (residu)
iv.Boric Acids (Borax)
v.Sodium Flouride – Bait – highly poisonous
TOPIK 6 : EKTOPARASIT (ECTOPARACITE) – Flea & Lice (Pinjal & Kutu)

Definisi Ektoparasit
-Parasit yang hidup pada permukaan badan perumahnya

Jenis-Jenis Ektoparasit
i.Parasit Sementara
-Hanya sesekali kunjungi perumah untuk dapatkan keperluan makan (Darah dll)
ii.Parasit Tetap
Parasit sepanjang masa atau hayat bergantung hidup kepada perumah

iii.Parasit Obligat
-Yang tidak dapat menyempurnakan kitaran hidupnya tanpa perumah
iv.Parasit Fakultatif
-Yang menyudahkan kitaran hidupnya sebagai parasit atau organism yang bebas

Definisi Endoparasit
-Parasit yang mendiami bahagian dalam badan perumahnya.

Jenis-jenis Ektoparasit Yang Penting Dari Segi Kesihatan Awam
-FLEA (PINJAL)
-LICE (KUTU)
-TICK (SENGKENIT)
-MITE (HAMA)
-CHIGGERS (TUNGAU)

Taksonomi
Filum : Arthropod
Order : Anoplura (Kutu)
Arcarina (Sengkenit dan
hama)
Siphonaptera (Pinjal)

PINJAL (FLEA)
Klasifikasi Pinjal
-FILUM : ARTHROPODA
-KELAS : INSECTA
i.Order Siphonaptera (“wingless tube”)
ii.(Siphon=tiub; aptera=tanpa sayap)
iii.Tidak bersayap
-15 - 17 famili - 2500 spesis
dan subspesis
-Wujud diseluruh dunia sejak
100 juta (100 million ) tahun
yang lampau.

Order Siphonaptera
-Xenopsylla cheopis (Pinjal Tikus)
-Ctenocephalides canis (Kutu Flea Anjing)
-Pulex irritans (kutu Flea Manusia)
-Ctenocephalides felis (Kutu Flea Kucing)
-Tunga penetrans(chigoe, jigger)(kutu flea pasir,kutu mengorek)


Jenis-Jenis Pinjal (Flea)
1. Xenopsylla cheopis Nosopsyllus fasciatus (tikus ke tikus) - pinjal tikus (negara iklim sederhana).
2. Xenopsylla astia - Pinjal tikus (terhad di India)
3. Xenopsylla braziliensis - Pinjal tikus (asal dari Afrika)
4. Ctenocephalides felis - Pinjal kucing
5. Ctenocephalides canis - Pinjal anjing
6. Tunga penetrans - Pinjal manusia

*Xenopsylla cheopis – vektor wabak plak dan taifus murin; juga perumah antara cacing sestod Hymenolepsis diminuta
-Pinjal tidak bersifat seperti serangga penghisap darah yang lain.
-Ia didapati menghisap darah pada selang waktu yang kerap.
-Tidak tetap pada satu perumah tetapi makan seketika sahaja sebelum berpindah kepada beberapa perumah lain.
-Mungkin terdiri daripada spesies yang berbeza.
-Tabiat pinjal berpindah daripada perumah kepada perumah lain dan keupayaannya menghisap darah, menjadikan pinjal berupaya menyebar organisma patogen.
-Antara patogen yang boleh disebarkan oleh pinjal adalah seperti yang berikut:
i. Yersinia pestis – (penyebab wabak hawar/plaque.)
ii. Rikettsia mooseri - ( penyebab taifus murin )
iii.Hymenolepis nana - ( penyebab jangkitan sestod. Pinjal boleh menjadi perumah perantaraan cacing ini.)

Morfologi Pinjal
-mempunyai kepala,toraks,abdomen dan kaki
-Kecil tidak bersayap dan berukuran 2mm -3mm panjang.
-Badan yang mampat di bahagian lateral
-Duri (kom) mengarah ke bahagian posterior.juga terdapat bahagian mulut dan pronotum.
-Bahagian mulut mempunyai 3 stilet untuk menghisap darah.
-Kakinya panjang dan kuat, digunakan untuk melompat bagi setengah spesis.


Kitaran Hidup Pinjal
Metamorfosis Lengkap
Telur-Larva-Pupa-Dewasa

i.Telur
-Berwarna putih berkilat, melekat pada bulu-bulu perumah atau pada sarang.
-Dikeluarkan setelah 2 hari makan darah
-Dewasa betina mengeluarkan 600 biji sepanjang hayat.
-Telur dikeluarkan satu per satu dalam kumpulan.
-Telur menetas diantara 2 hari - 2 minggu bergantung kepada sekitaran.
-Optima pada suhu 18-35○C dan kelembapan bandingan 70 - 80%.
-Larva keluar dari kulit telur dengan memecahkan kulit menggunakan duri hadapan yang digelar pemecah telur atau duri penetas.

ii.Larva
-13 segmen
-Tidak berkaki
-Mulut untuk mengunyah
-Larva makan bahan organik dari perumah dan alam sekitar
-Ada spesis yang makan najis yang mengandungi sedikit darah yang tidak dicerna.
-Larva mempunyai sifat meminta makanan dengan cara mengekori dewasa dan mintanya keluarkan najis/tinjanya.
-3 instar
-Larva instar III membina “cocoon” dan menjadi pupa

iii.Pupa
-peringkat sebelum menjadi dewasa
-kitaran hidup mengmbil masa beberapa minggu hingga beberapa bulan mengikut spesies dan suhu

Habitat Pinjal
-Dewasa akan keluar dari kulit pupa jika ada ransangan untuk menghisap darah dalam apabila ada perumah mendekatinya.
(getaran, suhu, Co2, bau dan baying)
-Jika tidak hadir ransangan, ia boleh tinggal dalam kulit pupa sehingga setahun mengikut spesis
-Mengelak cahaya (PHOTOPHOBIA)
-Suka bersembunyi di celah-celah rambut, bulu, sayap, tilam dan pakaian.
-Mencari perumah.
-Menyerang perumah lain (misalnya manusia ) jika terdesak.
-Melompat untuk sampai kepada perumah

Kepentingan Pinjal Dalam Kesihatan Awam
-Siphonaptera
i.Plague
ii.Tifus murin (Tifus endemik)
iii.Perumah perantara kepada cacing pita /sestod (anjing dan tikus).
iv.Dermatitis
v.Tungiasis

Langkah-Langkah Kawalan dan Pencegahan Pinjal
-Kimia
-Biologi
-Fizikal
-Perlindungan diri (self protection) (Bahan penjauh serangga (insect repellents) & penggunaan pakaian yang telah dirawat menggunakan racun serangga.)
-Penjagaan kebersihan(hygenic) (Menjaga kebersihan lantai rumah atau carpet(sapu basuh dan jemur)).
-Penggunaan racun serangga(pyrethroids, propoxur dan bendiocarb) ( Menyembur atau menabur(dusting) di tempat-tempat strategik(tempat tidur binatang peliharaan ) atau menggosok/menyapu pada haiwan pelihaharaan. )
-Kawalan pinjal(vektor) ( Menabur racun serangga menggunakan “plunger type duster” atau “hand shaker” di habitat tikus bagi membunuh pinjal.)
-Kawalan tikus(perumah)
-Gunakan rodenticide, acute rotenticides atau antikoagulants

KUTU (LICE)
Klasifikasi Kutu
-Kingdom: Animalia Animals
-Phylum: Arthropoda joint-
legged
-Class: Insecta six-legged
-Order: Anophura
-Famili : Pediculidae &
Pthiridae
(semua ada 6
famili)

Order Anoplura
-Tiga spesis yang menjadi ektoparasit kepada manusia
i.Pediculus humanus capitis (Kutu Kepala)
ii.Pediculus humanus humanus corporis (Kutu Badan)
iii.Pediculus pubis (Kutu Ketam / ari ari)

Morfologi Kutu
-Saiz yang kecil
-Bahagian mulut mempunyai 3 stilet untuk menebuk dan menghisap.
-Kakinya pendek, mempunyai cakar bengkok untuk bergantung pada rambut atau serat kain.
-Hujung posterior abdomen mempunyai struktur tumpul yang dipanggil conet, untuk mencengkam rambut dan serat kain.

Kitaran Hidup Kutu
Metamorfosis Tidak Lengkap
(HEMIMETABOLUS)
-Oviposisi (proses penngeluaran telur) telur dalam masa 2 hari selepas persenyawaan.
-Menetas dalam 4-14 hari pada suhu badan.
-Nimfa jadi dewasa dalam 14-28 hari selepas oviposisi telur.
-Kutu dewasa hidup ≥ 30 hari. Selama masa ini kutu betina bertelur sebanyak 5-10 telur sehari.
-Kutu badan hidup lebih lama serta banyak bertelur, malah resistan terhadap kelaparan.

Habitat Kutu
-badan manusia (kepala, badan dan rambut).
-Selalu terdapat mereka yang berambut panjang dan tidak menjaga kebersihan diri.
-Selain itu, juga terdapat pada suhu sejuk dan memakai pakaian tebal dan jarang mandi.
-Mempunyai perumah spesifik
-Sebagai vektor kepada agen penyakit.

Transmisi
-Melalui sentuhan, pakaian, tempat tidur, dan barang barang yang telah diinfeksi telur kutu.
Kepentingan Kutu Dalam Kesihatan Awam
-Anoplura
i.(SPESIS Pediculus humanus humanus (Kutu Badan) KERANA PENYEBARAN PENYAKIT BERIKUT;)
ii.Penyakit Tifus epidermik atau Tifus klasik -disebabkan oleh bakteria Rickettsia prowazeki.
iii.Boleh berlaku epidemik pada penjara yang penuh sesak.
iv.Deman bentan Eropah- disebabkan oleh spiroket Borrelia recurrentis.
v.Deman Trench - disebabkan oleh Rickettsia quintana.

TOPIK 7 : EKTOPARASIT (ECTOPARACITE) –Tick & Mite (Sengkenit & Hama)

Taksonomi
Filum : Arthropod
Order : Acarina (Sengkenit dan
Hama)
Famili : Tick
(Sengkenit/Caplak
i.Ixodidae
-Genus - Ixodes.
ii.Argasidae
-Genus -Ornithodorus.
Mite (Hama / Tungau)
i.Trombiculidae
-Genus - Trombicula
Akamushi.
ii.Sarcoptidae
-Genus - Sarcoptes
scabiei.

Suborder Acarina
-Terdapat 6 suborder acarina:
i.Tetrastigmata
ii.Mesostigmata
iii.Prostigmata
iv.Astigmata
v.Crytostigmata
vi.Metastigmata

Jenis-Jenis Sengkenit dan Hama (Human Ectoparasite) Yang Mempunyai Kepentingan Dalam Kesihatan Awam
Suborder yang penting dari aspek kesihatan;
i.Mesostigmata
-Liponyssoidae sanguineus.
ii.Prostigmata
-Trombicula
iii.Metastigmata
-Ixodidae
-Agassidae

HAMA (MITE)
Morfologi ( Hama ) Prostigmata
-Mempunyai Kelisera dan hipotosom pada bahagian mulut yang boleh menembusi kulit.
-Mempunyai kepala, toraks dan abdomen yang bercantum.
-Mata ringkas dan tidak mempunyai antena.
-Saiz lebih kecil daripada caplak.
-Mempunyai bulu panjang di badan.

Kitaran Hidup Hama
-Bertelur secara berkelompok di tanah lembap.
-Peringkat infektif adalah larva yang menghisap darah serta memakan tisu mamalia.
-Larva ini dikenali sebagai ‘chigger’(trombicula).
-Kitar hidupnya ambil masa lebih kurang 2 bulan.

TELUR – LARVA (Parasit) – NIMFA (Hidup Bebas) – Dewasa (Hidup Bebas)

Habitat Hama
-Tidak memerlukan perumah yang khusus.
-Boleh menyerang berbagai bagai jenis perumah.
-Melekat pada kulit perumahnya dengan gunakan kapitulum.
-Boleh mencederakan manusia secara langsung dan setengahnya terlibat dalam penyebaran beberapa penyakit manusia.
-Biasanya terdapat di kawasan berlalang yang lembap.
-Bagi sarcoptes menggali lubang pada kulit di bahagian atas stratum korneum. Khususnya di celah celah jari kaki.

Kepentingan Hama Dalam Kesihatan Awam
-Trombicula merupakan Vektor kepada agen penyakit Tsutsugamusi iaitu bakteria Rickettsia tsutsugamusi.

SENGKENIT (TICK)
Morfologi Sengkenit Metastigmata
-Badan mempunyai kutikel, membolehkan badanya menggelembung ketika kenyang.
-Mempunyai kapitulum pada dorsal.
-Mempunyai spirakel pada pangkal kaki yang merupakan elemen penting bagi kenakpasti sengkenit.

Kitaran Hidup Sengkenit
-Bertelur selepas kenyang menghisap darah.
-Bertelur dalam satu kelompok yang banyak.
-Sengkenit betina mati selepas bertelur.
-Telur menetas jadi larva dalam masa 10 hari.
-Larva perlu menghisap darah untuk menjadi nimfa yang berkaki empat.
-Peringkat nimfa, ia perlu menghisap darah perumah untuk jadi sengkenit dewasa.
-Ia mempunyai satu instar nimfa.
-Kitaran hidupnya mengambil masa beberapa minggu hingga beberapa bulan atau lebih.

Habitat Sengkenit
-Mengawan semasa berada pada badan perumah.
-Suhu dan kelembapan adalah faktor iklim yang penting dalam proses pembesaran sengkenit.
-Spesis larva mencari perumah vertebrat dengan cara menghidu bau haiwan.

Kepentingan Sengkenit Dalam Kesihatan Awam
-Mengancam manusia dalam dua cara;
i.Kecderaan mekanik semasa menggigit.
-Selepas gigitan hasilkan inflamasi.
ii.Kelumpuhan
-Neurotosin pada air liurnya.
-Transmisi penyakit
i.Demam bentan
ii.Demam Rocky Mountain.
iii.Deman Q
iv.Babesiosis (demam sengkenit lembu)

Perbezaan
Hama
-Badan mempunyai bulu bulu yg panjang.
-Hipostom terselindung dan tidak berduri.
-Kecil
-Tekstur badan macam membran
-Pedipalpus tanpa segmen.
-Kelisera kecil macam pencukur atau jarum.

Sengkenit
-Selalunya tidak berbulu atau berbulu pendek.
-Hipostom terdedah dan berduri.
-Besar
-Tekstur badan macam kulit.
-Pedipapus bersegmen.
-Kelisera besar berkitin dan mempunyai gigi.

TOPIK 8 : NYAMUK
Taksonomi
-KINGDOM : ANIMAL
-FILUM : ARTHROPODA
-CLASS : INSECTA
-ORDER : DIPHTHERA
-FAMILY : CULICIDAE
-SUB FAMILY : ANOPHELENE
-GENUS : ANOPHELES
-SPECIES : MACULATUS

-Order Diptera: Bersayap Dua (Flies)
i.Famili Culicidae: Nyamuk (Mosquitoes)
-3,000 species + di seluruh dunia
-Dua Alam (Aquatic insects)
i.Dewasa – Hidup di atas daratan
ii.Peringkat lain di dalam air

Istilah-Istilah Yang Menggambarkan Kelakuan Khas Nyamuk
i.Antrofilik –Lebih suka hisap darah manusia
ii.Zoofilik - Lebih suka hisap darah binatang
iii.Endofagik – Kecenderungan hisap darah di dalam rumah
iv.Eksofagik - Kecenderungan hisap darah di luar rumah
v.Endofilik – Kecenderungan nyamuk berehat di dalam rumah
vi.Eksofilik - Kecenderungan nyamuk berehat di dalam rumah

Genus Nyamuk Di Malaysia
Aedes
-Ae. aegypti
-Ae. albopictus

Anopheles
-A. lecosphyrus
-A. balabacencis
-A. maculatus
-A. donaldi
-A. sundaicus

Culex
-C. gelidus
-C. Fatigans
-C. tritaeniorhynchus

Mansonia
-M. bonneae
-M. dives
-M. annulata

Nyamuk Yang Penting Di Malaysia
Vektor Malaria
-Anopheles
A. lecosphyrus
A. balabacencis
A. maculatus
A. donaldi
A. sundaicus

Vektor Denggi
-Aedes
Ae. aegypti - Denggi berdarah
Ae. albopictus

Vektor Filariasis
-Mansonia
M. bonneae
M. dives
M. annulata

Vektor Japanese B Encefalitis
-Culex
C. gelidus
C. tritaeniorhyncus
C. quinquefasciatus

Morfologi Nyamuk
-Kajian mengenai struktur benda hidup
-Penting untuk mengenalpasti genus dan spesies nyamuk.
-2 sub famili utama
i.Anophelene - contoh Anopheles maculatus
ii.Culicine - Mempunyai 3 genus yang utama iaitu Aedes, Culex dan Mansonia
-Nyamuk mempunyai metamorfosis yang sempurna dan mempunyai 4 peringkat iaitu telur, larva, pupa dan dewasa

Kitaran Hidup Nyamuk
Telur (Eggs)-Biasanya di permukaan atau tepi permukaan air
-Satu-satu (Laid singly)
i.Di atas air (On water)
-Anopheles
-Coquillrttidia
ii.Air bertakung (On land)
-Aedes & Ochlerotatus
-Seperti Rakit (Egg rafts)
i.Culex spp.

Genus : Anopheles
-Memanjang dan bentuk seperti sampan dengan pelampung di kedua-dua sisi.
-Satu-satu atau berkumpulan
-Bertelur pada waktu malam ±300 biji
-Menetas selepas 48 jam

Genus : Culex
-Bentuk rakit
-Bentuk rakit tentukan spesies
-Bertelur ±300 biji
-Tiada pelampung

Genus : Aedes
-Bertelur satu persatu
-Bentuk oval dan tirus
-Tiada pelampung

Genus : Mansonia
-Bertelur secara kumpulan dan melekat pada bahagian bawah tumbuhan air.
-Tiada pelampung


Larva (Wigglers)
-Perlukan makanan
-Bernafas
-7-10 hari
-4 peringkat instar
-Larva perlu menyalin kulit untuk membesar.
-Peringkat ke IV akan membentuk pupa.
-Bentuk larva boleh dibahagikan kepada 3 bahagian:
i.Kepala
ii.Toraks
iii.Abdomen

i.Kepala
-Terdapat sepasang antenna, sepasang mata dan mulut.

ii.Toraks
-Terdapat rerambut yang penting untuk mengenalpasti spesis nyamuk.

iii.Abdomen
-Ada 10 segmen.
-Segmen 9-10 saddle dan berus ventral.
-Segmen 8- ada bukaan spirakel dengan injap untuk pernafasan
-Bagi Genus Aedes, Mansonia dan Culex membentuk sifon.

-Larva Genus Anopheles tidak mempunyai sifon.
-Larva Genus Aedes mempunyai sifon yang pendek dan 1 jambul rerambut sahaja
-Larva Genus Culex mempunyai sifon yang panjang dan lebih 3 jambul rerambut.

Pupa (Tumblers)
-Tiada Mulut – tidak makan
-1-4 hari

Dewasa
Nyamuk jantan
-Hidup beberapa hari
-Memakan nektar atau cecair tumbuhan
Nyamuk betina
-Hidup beberapa minggu
-Hisap darah untuk protin bagi perkembangan telur

Habitat Nyamuk
Vektor Malaria - Anopheles
1.A. lecosphyrus
-Vektor utama di Sarawak
-Tempat pembiakan - Takungan semulajadi seperti lopak-lopak air atau di anak-anak sungai yang mengalir perlahan.
-Banyak pada disember – mei
-Menggigit sepanjang malam (kemuncak di antara 10.00 hingga 4.00 pagi)
-Antrofilik, endofagic dan endofilik.

2. A. balabacencis
-Vektor utama di Sabah dan sebahagian di Sarawak
-Tempat pembiakan - Takungan semulajadi seperti lopak-lopak air di anak-anak sungai atau bekas tapak kaki.
-Antrofilik, endofagic dan eksofilik

3. A. maculatus
-Vektor utama di Sem. Malaysia
-Banyak pada mac, april dan september.
-Tempat pembiakan –Kolam, parit-parit semulajadi, lopak-lopak air atau di anak-anak sungai yang mengalir perlahan yang terdedah kepada cahaya matahari.
-Menggigit sepanjang malam (kemuncak di antara 9.00 hingga 12.00 tengah malam)
-Zoofilik dan eksofilik

4. A. donaldi
-Vektor sekunder di Sarawak
-Membiak di semua tempat
-Menggigit pada awal malam hingga tengah malam (kemuncak di antara 7.00 hingga 9.00 malam)
-Zoofilik, eksofagic dan eksofilik

5. A. sundaicus
-Vektor penting di Sem. Malaysia di Sabah
-Tempat pembiakan – Air payau dalam paya, kolam dan batu-batu di tepi pantai yang terlindung.
-Menggigit sepanjang malam.
-Zoofilik, eksofagic dan eksofilik

6. A. flavirostris
-Vektor penting di Sabah dan di kaw. Kering di Perlis dan utara Kedah.
-Tempat pembiakan – Kaw. kaki bukit yang ada anak sungai. Juga di kaw. domestik yang ada sedikit teduhan seperti di kolam, parit dan sawah padi.
-Menggigit sepanjang malam (kemuncak di antara 10.00 hingga 2.00 pagi)
-Zoofilik, eksofagic dan eksofilik

7. A. dirus
-Habitat dan tingkah laku sama seperti A. Balabacencis
-Terdapat juga di Perlis dan kaw. Sempadan Mal/Thai.
8. A. campestris
-Vektor utama di pantai barat semenanjung.
-Membiak di kaw. yang ada teduhan, air yang dalam dan tenang seperti di kolam, parit, paya dan sawah padi.
-Menggigit sepanjang malam (kemuncak di antara 10.00 hingga 12.00 tengah malam)
-Antrofilik, endofagic dan endofilik

9. A. letifer
-Vektor malaria di Sem.
-Vektor filariasis di Sarawak.
-Membiak di kaw. tanah gambut yang ada teduhan, air yang keruh akibat daun reput seperti di kolam, parit, lopak air dan perigi.
-Menggigit sepanjang malam (kemuncak di antara 8.00 hingga 11.00 malam)
-Zoofilik, eksofagic dan eksofilik

Vektor Denggi - Aedes
-Nyamuk Aedes boleh terinfeksi dengan virus sepanjang hayatnya.
-Juga boleh menjangkiti telurnya. (jangkitan transovari)
-Selalunya memerlukan air jernih untuk pembiakkan
-menyebabkan penyakit demam kuning juga
-2 spesis utama
i.Aedes aegypti
ii.Aedes albopictus

i. Aedes aegypti
- Demam Denggi Berdarah
-Juga vektor kepada Yellow Fever
-Selalunya membiak di dalam rumah.
-Suka menggigit di dalam rumah
-Berehat di dalam rumah.

ii. Aedes albopictus
-Demam Denggi
-Selalunya membiak di luar rumah dan di dalam rumah.
-Suka menggigit di luar rumah
-Berehat di luar rumah pada semak/tumbuhan.

Vektor Filariasis – Mansonia
1. M. bonneae dan M. dives
-Hampir serupa
-Nyamuk dalam kaw. paya air tawar
-Vektor B. malayi strain sub-periodik
-Aktif menggigit di waktu malam dan menggigit juga di waktu siang.
-Zoofilik dan endofilik
-Larva hidup melekat pada liang-liang akar pokok dan tumbuhan dalam air

2. M. annulata
-Terdapat pada tepian hutan
-Vektor subperiodik B. malayi
-Larva hidup melekat pada liang-liang akar pokok dan tumbuhan dalam air.
-Menggigit haiwan dan manusia.
-Menggigit pada waktu siang dan masuk rumah pada waktu malam.
-Tidak berihat dalam rumah pada waktu siang

Vektor Japanese Encephalitis (JE) - Culex
-Vektor penyakit Japanese B encephalitis
-Selalunya membiak di dalam air yang berorganik seperti sawah padi dan di dalam air yang kotor seperti longkang.
-Zoofilik, eksofagik dan eksofilik.

-Aktif pada waktu malam (kemuncak 9.00 malam - 2.00 pagi )
-Kegiatan tertinggi pada bulan oktober dan november.

Langkah-langkah Kawalan & Pencegahan (Seksyen 8, Akta 154)
-8.(1) Merawat, memusnah atau membuang apa-apa yang boleh membiak atau melindungi..
-8.(2)
(a) Memusnahkan serangga
(b) Memungut dan
membuang bekas-bekas
yang boleh membiakkan
serangga
(c)memotong dan
membuang rumput, tunggul-tunggul buluh yang boleh membiakkan serangga
-8.(2)
(h) pada amnya mencegah serangga-serangga pembawa penyakit daripada membiak atau daripada mendapat perlindungan.
-Kawalan Biologi
-pemeliharaan ikan gapi untuk memakan larva-larva nyamuk
-Racun Serangga

NYAMUK & PENYAKIT
-Anophelene : Malaria
-Aedes aegypti : Denggi berdarah
-Aedes aegypti : Yellow Fever
-Aedes albopictus : Demam
Denggi
-Genus Mansonia : Filariasis
-Anophelene : Filariasis
-Genus Culex : Japanese
Encefalitis
-Genus Culex : West Nile Fever
-Genus Culex : St. Louis
Encephalitis
-Genus Culex : Eastern Equine
Encephalitis

TOPIK 9 : RODEN
Pengenalan
-Mamalia yang berjaya di dunia hari ini adalah rodensia kommensal-Ia tidak akan berjaya tanpa bantuan manusia-Rodensia komensal berjaya mengambil peluang daripada pengangkutan manusia dan laluan perdagangan dgn merebak dari tanah tumpah di Asia ke seluruh dunia.

Jenis-Jenis Rodensia Yang Terdapat Di Malaysia
-Jenis-jenis rodensia
i.Rattus-rattus - Roof rat, kadang-kadang dipanggil ship rat atau black rat
ii.Ratus norvegicus - Tikus Norway atau brown rat
iii.Mus musculus - Tikus rumah

Klasifikasi
-Tikus kommensal adalah mamalia tergolong di dalam order Rodensia
-Ciri-ciri rodensia adalah sepasang gigi kacip (incisor) untuk mengerit & menggigit
-Gigi kacip tambahan, taring, dan premolar (geraham kecil) yang ada pada mamalia lain tetapi tidak ada pada tikus
-Ini meninggalkan ruang di antara gigi kacip dan molar yang dipanggil sebagai diastema
-diastema membolehkan tikus menggali dan menggigit tanpa meninggalkan serpihan kayu dan bahan lain di dalam mulut
-selain dari tikus, contoh Rodensia lain adalah tupai, landak, dll.

Taksonomi
-Alam : Animalia
-Filum : Chordata
-Kelas : Mamalia
-Order : Rodensia
-Famili : Muroideae
-Genus : Rattus
-Spesies : rattusNama dan Spesis Tikus
a. R. rattus diardii - Tikus rumah
b. R. tiomanicus - Tikus belukar
c. R. argentiventer - Tikus sawah
d. R. annandalei - Tikus singapura
e. R. norvegicus - Tikus mondok
f. R. exulans - Tikus rumah kecil
g. Mus musculus - Tikus rumah terkecil
h. Bandicota bengalensis - Tikus besar ekor pendek
i. Bandicota indica - Tikus besar hitam
j. Suncus murinus – Cincurut

Spesis Luar Bandar (Rural Spesis)
a. Rattus jalorensis - Tikus belukar
b. Rattus argentiventer - Tikus sawah
c. Rattus exulans - Tikus rumah kecil

Spesis Bandar (Urban Spesis)
a. Rattus rattus diardii - Tikus rumah
b. Rattus norvegicus - Tikus mondok
c. Mus musculus - Tikus rumah terkecil
d. Suncus murinus - Cincurut rumah

Pebezaan Fizikal Di Antara :
a.Rattus norvegicusb.Rattus rattusc.Mus musculus

a.Rattus norvegicus- juga dikenali sebagai tikus mondok-biasa terdapat di kawasan pelabuhan dan bandar berhampiran terusan/sungai-suka hidup di dalam tanah, menggali dan membuat sarang-biasa hidup di luar tetapi jika tidak cukup makanan, hidup sebagai tikus rumah

b.Rattus rattus diardii
-Adalah tikus biasa dijumpai di rumah
-Tikus berwarna coklat dengan kelabu atau coklat di perut
-Menjadi perumah kepada penyakit murine/urban typhus
-Walau pun membuat sarang di luar bangunan dan timbunan sampah tetapi tidak jauh dari manusia

c.Mus musculus- Di antara spesis terkecil mendiami rumah- lebih kurang sama dengan R. exulans tetapi lebih kecil- pergerakan terhad dalam rumah- di Eropah ia menyesuaikan diri di kawasan ladang dan pertanian

Habitat dan Tabiat Rodensia
-Tempat kediaman
-Tabiat pemakanan, kehidupan, seks, kediaman dll
-Suka kepada persekitaran lembab, kotor dan membuat sarang / terowong dalam tanah --Terdapat banyak punca sisa makanan terbuang
-Lubang/ retakan parit-parit, dinding, dsb
-Timbunan sampah sarap tidak dikutip

Sifat dan Tabiat
1. Sentuhan (Touch)
-misai atau bulu pada hidung (vibrissae) dan bulu‑bulu panjang lain bahagian atas mata adalah peka kepada sentuhan.
-bulu‑bulu tersebut akan bersentuhan dengan lantai, dinding, atau objek berhampiran semasa pergerakan, menentukan arah atau apa‑apa halangan, walaupun dalam gelap.
-tikus cenderung untuk bergerak antara objek, tepi dinding supaya misainya dapat bersentuhan.
-tikus juga bergerak, dari satu tempat ke satu tempat menggunakan laluan yang tetap.

2. Pendengaran (Hearing)
-deria pendengaran tikus sangat tajam dan amat sensitif/peka kepada mana‑mana bunyi mengejut.
-bunyi bising ‑ lari/ menjauhkan diri

3. Penglihatan (Vision)
-keistimewaan : penglihatan nokturnal (malam)
-kepekaan tinggi terhadap cahaya, tetapi ketajaman visualnya lemah – buta warna

4. Rasa (Taste)
-Secara umum, deria rasa tikus tidak sebaik manusia.
-Walaupun demikian, deria rasa tikus agak tinggi.
*bukti : tikus mondok liar boleh membezakan antara umpan biasa dengan umpan beracun, memilih makanan baru berbanding yang lama

5. Bau (Smell)
-memiliki deria bau yang sangat tajam
*sentiasa menggerakkan kepala dan menghidu apabila aktif.
-meninggalkan kesan bau
*membantu mengesan laluan sekitar kawasan tempat tinggalnya.
-bau penting baginya menentukan kebiasaan atau keganjilan dan jantina

6. Keupayaan Fizikal
-Tikus mempunyai keupayaan memanjat yang baik.
-boleh memanjat permukaan menegak asalkan kukunya boleh berpaut pada permukaan dinding, wayar, paip dll
-gerakan memanjat dibantu oleh tapak kaki , kuku dan ekor untuk mengimbang dan menyokong
-Tikus juga boleh berenang dengan baik
7. Daya Imbangan
-daya imbangan yang baik.
-la selalunya jatuh dengan keempat kaki serentak.
-dapat merayap melalui wayar tergantung dengan baik.

8. Melompat
-Tikus juga mempunyai kebolehan melompat yang agak kuat.
-Tikus mondok dewasa boleh melompat menegak lebih dari 77cm dan dalam keadaan mendatar hampir 2.4m.

9. Mengerit
-Tikus boleh mengerit kebanyakan bahan, asalkan bahan tersebut lebih lembut dari enamel gigi kacipnya.

10. Gigi Kacip

11. Mengorek
-Sesetengah tikus (ch. tikus mondok) biasanya mengorek lubang jarang melebihi 50cm untuk berlindung, walaupun spesies ini berupaya mengorek hingga 3m tanpa kesukaran pada tanah gembur.

12. Perlindungan dan Sarang
-selalunya tikus membuat sarang pada kawasan tersorok dan sunyi.
-sarangnya selalunya berbentuk mangkuk, lebih kurang 20cm garis pusat.
-sesetengah tikus tinggal dalam lubang dalam tanah.

13. Makanan dan tabiat makan
-Tikus memiliki sifat rasa seperti manusia.
-omnivor (maserba)
-selalunya keluar mencari makan selepas matahari terbenam.
-secara umum, tikus makan secara teratur manakala tikus kecil (Rattus exulans) pula secara merencah‑rencah (intermittent) /mengunggis dengan mengerit menggunakan gigi kacip.

14. Pergaulan
-tabiat semula jadi tikus selalunya agresif terhadap individu yang asing.
-tikus juga berkelakuan kewilayahan dan hierarki (territorial and hierarchial behaviour)

15. Bionomik Tikus
a. Deria Sentuhan – Vibrissae – Bantu pergerakkan
b. Deria Pendengaran – frekuensi tinggi 100kHz
c. Deria Penglihatan – buta warna – suka warna terang
d. Deria Rasa – tidak boleh merasa dengan baik – suka makanan segar
e. Deria Bau – membantu mengesan laluan
f. Keseimbangan - Imbangan yang baik
g. Pergerakan - Memanjat dengan baik ; masuk ke rumah – longkang, tandas ; berenang – 1.5 km ; lompat – Tinggi 77cm - mendatar 2.4m ; jatuh ~ 5m – tanpa cedera ; pergerakan – boleh sampai sehingga 12 km

Kitaran Hidup Rodensia
-Kitaran hidup
*Mengawan, bunting, lahir, dewasa, post partum oestrus

Pembiakan Tikus
-biasanya membiak pada umur 2 ‑3 bulan dan mungkin berterusan pada jarak masa sebulan atau lebih.
-tikus terkecil (Mus musculus) berupaya menghasilkan baka mencapai 50 ekor setahun dan tikus pula lebih kurang 36 ekor setahun.
-tikus domestik secara amnya kurang produktif.
1. Aktiviti pembiakan bercirikan:- kematangan seks awal- masa bunting pendek- post-partum oestrus- membiak sepanjang tahun- beranak banyak -ini menyebabkan bilangannya banyak dan cepat bertambah walaupun dikawal dengan racun, perangkap dan lain-lain kaedah kawalan.v

2. Umur matang seks bagi tikus R. norvegicus - 75 hari
R. rattus - 68 hari M. musculus - 42 hariMasa mengandungR. norvegicus - 22-24 hariR. rattus - 20-22 hariM. musculus - 19-21 hari

3. Kadar mengandungMus musculus boleh beranak sebanyak 10 kali (50 ekor) setahun.Rattus pula beranak 5 kali (36 ekor) setahun.-Anak ketiga-tiga jenis tikus memerlukan penjaan ibu sekurang-kurangnya 3 minggu selepas lahir. Mereka dilahirkan tidak berbulu dan bewarna pink dan dengan mata dan telinga tertutup.

Faktor Biologi Tikus
-Adalah penting memahami biologi dan tabiat tikus sebelum memikirkan cara kawalannya.-semua jenis tikus sama kitaran hidup, kelahiran, pembesaran dan aktiviti kehidupannya.-jangkahayatnya 1 tahun jika hidup liar dan 3 tahun jika dibela.-walaupun hidup singkat tetapi kadar pembiakan tinggi-suka hidup berkoloni – berkelahi jika tikus luar memasuki kumpulan-mengawan sesama jenis (spesis)
-Tabiatnya dapat mengelakkan bahaya sekeliling.-mengelak diri dari benda-benda yang tidak biasa > menjauhkan diri dari perangkap > hanya jalan ikut lorong biasa > sensitif dengan bunyi-edaran hidup > 3 minggu di bawah jagaan induk > umur mencapai 3 bulan ia bebas

Penyakit-Penyakit Yang Dibawa Oleh Roden
-Penyakit dibawa oleh tikus
a. Secara langsung
-tikus sendiri membawa kuman dalam badan (organisma eg: bacilli, spirochaetes, rickettsia, viruses, nematodes)
b. Tidak secara langsung
- tikus menjadi perumah kepada kutu, sekenit, hama dan lain-lain.

PENYAKIT BAWAAN TIKUS SECARA LANGSUNG
1) LEPTOSPIROSIS
-kuman dalam darah tikus –cemar makanan
-atau infectious jaundice (Weil’s Disease) adalah penyakit global kepada manusia, tikus, anjing, khinzir dan lembu.
-Di sebabkan oleh spirochaete. Leptospira icterohaemorrhagiae yang berada dalam ginjal tikus dan keluar melalui urine.
-Menjangkiti manusia melalui makanan tercemar dengan urine, mandi dan berenang dalam air tercemar
-Ciri-ciri penyakit; demam, sejuk, sakit badan, muntah, konjunktivitis.

2) SALMONELLOSIS
-keracunan makanan
-Kuman; Salmonella Typhimurium atau S.Enteritidis
-Salmonella dalam manusia bercirikan kejang perut, akut gastroenteritis, cirit, loya, muntah dan demam.
-Tikus boleh menyebarkan penyakit melalui najis dan urine yang infected.
-Biasa terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar semasa disediakan eg: roti, pasar dan restoran

3) TRICHINOSIS
-jangkitan parasit nematod kepada manusia, tikus, khinzir.
-Agen penyebab Trichinella spiralis yang banyak dijumpai dalam tikus dan khinzir
-Ciri penyakit seperti demam, tanda radang usus, sakit otot.
-Manusia terjangkit melalui makanan (terutama khinzir) yang tidak cukup masak untuk membunuh sista (cyst)
-Biasanya terjadi apabila khinzir memakan tikus yang mati di dalam kandang.

4) Demam Gigitan Tikus
-Tikus Norway terkenal dengan menggigit tangan dan jari
-Di USA 14,000 kes gigitan dilaporkan (Scott, 1965). Biasanya kanak-kanak <12 tahun.
-Dua jenis demam:
*Sodoku fever – Spirillum minus
*Haverhill fever – Streptobacillus moniliformid
-Gigitan dan luka juga mungkin menyebabkan tetanus.

5) LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS
-LCM penyakit yang disebabkan oleh virus
-mula seperti serangan influenza kemudian pulih atau selepas beberapa hari reda dan timbul tanda meningeal
-pesakit dengan tanda mengingeal encephalitis menunjukkan mengantuk, gangguan tindakbals, lumpuh dan hilang deria kulit
-reservoir – tikus rumah : terdapat dalam darah dan organ tanpa tanda penyakit
-makanan yang tercemar najis & urine boleh menjangkiti manusia

6) RICKETSSIAL POX
-Di kenali di Amerika sebagai Rocky Mountain Spotted Fever
-Jangkitan rickettsia di antara tikus dan manusia melalui gigitan kutu tikus rumah Allodermanyssus sanguineus
-Agen penyebab Rickettsia akari dan Rickettsia rickettsii
-Bermula dengan kesan kecederaan pada kulit akibat gigitan diikuti demam, menggigil, sakit kepala seminggu kemudian. Selepas 2-3 hari timbul ruam seperti chicken pox hingga seluruh badan.

7) MALIOIDOSIS
-Agen penyebab Malleomyces pseudomallei
-Tikus dan kuda yang dijangkiti kuman akan mengalami penyakit Glanders
-Kuman merebak dan mencemar makanan
Bila manusia memakan makanan tercemar ia akan terjangkit
-Juga dikenali sebagai Whitemores disease

PENYAKIT BAWAAN TIKUS SECARA TIDAK LANGSUNG
1) PLAGUE (HAWAR)
-penyakit menyebabkan kematian kepada rodensia dan manusia paling tinggi.
-Epidemik The Black Death pada 1347-1350 yang bermula di Asia merebak ke Eropah dan Timur Tengah.
-ribuan mati setiap hari dan sepertiga penduduk Eropah hampir mati
-Tersebar di seluruh dunia seperti Afrika (Angola, Libya, Madagascar) Amerika Latin (Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru)
-Asia (Burma, China, Vietnam)-Malaysia (kes terakhir tahun 1928)
-1976-1985 sebanyak 7948 kes dengan 7% kematian dilaporkan di 19 buah negara kepada WHO.-Agen penyebab Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia [Pastuerella] pestis)-Ciri penyakit ; radang & pembengkakan kilang limpa, septicaemia, perdarahan kulit dan dalam sesetengah kes menyebabkan serangan sekunder paru-paru (pneumonic plague)-Penyebaran oleh Xenopsylla cheopis & Pulex irritanst

Bagaimana terjangkit?
-Jika sesuatu terjadi pada roden (mati), flea akan meninggalkan roden dan mencari manusia untuk menghisap darah.-Cara jangkitan >gigitan flea >secara langsung dengan tisu binatang >manusia ke manusia (pneumonic plague)

a. Murine Typhus
-Kuman Rickettsia typhi
-kawasan bandar yg sesak

b. Scrub Typhus
- Kuman Rickettsia tsutsugamushi - kawasan belukar dan sawah

Tanda-Tanda Infestasi
-kesan urungan tikus
-najis
-kesan tapak kaki
-kesan gigitan
-lubang
-laluan dan lumuran
-Kesan-kesan lain :
>Bau tikus
>Air kencing
>Tikus hidup
>Tikus mati
>Kesan makanan
>Sarang tikus

Kaedah Kawalan Rodensia
a. Biologi
b. Fizikal
c. kimia

1. Kawalan Kimia
a. Teknik Fogging
-Sesuai bagi kawasan luas seperti pasar awam, kompleks makanan, lorong perumahan dsb
-Pekerja akan periksa sarang kesan najis-najis tikus, bau dan pantau saluran, lubang yang ada
-Tikus yang lari keluar akan ditangkap semasa fogging
-Proses pengasapan akan halau tikus keluar
-Spesis tikus dikenalpasti
-Tangkapan harian direkod oleh Pembantu Kesihatan Awam
b. Racun Tikus/ Poison
- Terdapat pelbagai jenama
-Berbentuk bijian/ pellet
-Tempatkan pada lokasi laluan tikus – Jauhkan dari kanak- kanak

2.Kawalan Mekanikal
a. Perangkap Tikus
-Sesuai diguna di dalam bangunan, pejabat dsb
-Mudah dipasang/ sediakan umpan sesuai
b. Papan Perekat Tikus/ Glue Board
-Sesuai diguna dalam pejabat, rumah, gudang dsb
-Sediakan umpan di atas glu

3. Kawalan biologi
-menggunakan pemangsa misalnya ular, kucing, burung hantu.

Undang-Undang
-Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 141)-Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit 1988-Peraturan Kesihatan Antarabangsa 1969-Akta Hidrogen Sinida (Pengasapan) 1981-Peraturan Methyl Bromide 1978

Kawalan Dan Pencegahan
1.SANITATION
a.Pembuangan sampah sarap :
-sistem pelupusan yang teratur
-sampah basah vs kering
b. Tempat Perlindungan :
-Reka bentuk bangunan:
*Lantai, siling, ruang pemasangan paip, tempat gelap bawah tangga
*Alat perabut – Dapur gas, mesin cuci pakaian, permaidani yang digulung

2. KILLING
-Racun Tikus: rodenticides
-Rodenticides - Multi dose Vs Single dose
-Contoh : Warfarin, Fumarin, Coumachlor, Pival, Chlorophacinone, Arsenic trioxide, Bromethalin

3. PROOFING
-Mekanikal – halang tikus masuk ke kawasan premis, kapal atau tempat perlindungan
-tujuan dapatkan makanan dan tempat perlindungan:
>Menggunakan jaring
>Rat guard - kapal berlabuh di pelabuhan
>Pewasapan - methyl bromide, Hydrogen phosphide Calcium cyanide
>Ultrasound
>Perangkap

Strategi Perlaksanaan
a. Menjaga kebersihan setempat supaya tiada terdapat sisa makanan yang menjadi makanan tikus
b. Tempat-tempat yang tikus membiak dihapuskan
c. Menghapuskan tikus-tikus sedia ada
d. Semua pihak perlu kerjasama dalam cegah/ kawal pembiakan tikus di kawasan perbandaran
f. Membasmi tikus tanggungjawab semua orang
g. Tutup semua retakan/ lubang pada simen, dinding, parit
h. Buang semua sisa makanan dengan sempurna dalam tong sampah tertutup
i. Hapuskan sarang pembiakan tikus
j. Jaga kebersihan persekitaran setiap masa
k. Tutup laluan masuk dengan jaring / netting

Cara-Cara Lain Bagi Kawalan Tikus
Pemeriksaan dan Analisa Tikus
-Tujuan ialah bagi kesan kutu/ Flea tikus dan jalankan kiraan Flea Index
-Ketahui kadar infestasi tikus bagi suatu kawasan


Flea Index = No. of Fleas
No. of Rats
combed

Prosedur
a. Tikus yang ditangkap dimasukkan dalam sarung beg putih, disimpan dalam kotak bertutup
b. Chloroform/ matikan tikus, flea
c. Tikus dikenalpasti spesis, periksa ukuran saiz dsb
d. Sikat tikus/ pengasingan flea di dalam tray
e. Analisa melalui mikroskop - Kenalpasti spesis kutu
f. Merekod data
g. Flea/ kutu spesis dikenalpasti Xenopsilla Cheopis

Aktiviti Penambahanbaikan
1. Pemegang-pemegang lesen gerai makan diberi risalah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan pembiakan tikus
2. Jika masih terdapat infestasi tikus yang banyak, notis di bawah Seksyen 76, Akta Kerajaan Tempatan 1976 akan dikeluarkan

Rumusan
-Kawalan Rodensia (tikus) dari segi kepentingan kesihatan awam dan ekonomi
-Matlamat kawalan:
a) Untuk mengurangkan kerosakan oleh tikus
*menghalang tikus memasuki bangunan
*mengawal keselamatan harta benda
*mengurangkan bilangan tikus
b) Untuk mengawal jangkitan penyakit berjangkit
*menghalang hubungan tikus dengan manusia
*mengurangkan bilangan tikus
-kawalan boleh dibuat untuk jangka panjang dan jangka pendek

1 comment:

joyz said...

thanKz 4 da nOtez..
iTz VerY uSeful..